top of page

POHYB DO MŠ/ZŠ

VYTVOŘME DĚTEM KLADNÝ VZTAH KE SPORTU A POHYBU!

Našim cílem je vrátit do školek pohyb, aby si i děti v dnešním přetechnizovaném světě vytvořili a pak i udrželi správné pohybové vzory, návyky a především správné držení těla!

CO ZAPOJENÍ DO PROJEKTU PRO MŠ OBNÁŠÍ?

KAŽDODENNÍ 20 MINUTOVÉ CVIČENÍ DĚTÍ
KOMPLEXNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ DĚTÍ A JEJICH DRŽENÍ TĚLA
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ 2X ROČNĚ
SUPERVIZE LEKTORA LOKOMOCE PŘÍMO VE ŠKOLCE 2X ZA POLOLETÍ
ZAPOJENÍ PEDAGOGŮ I RODIČŮ DĚTÍ
MĚSÍČNÍ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE
KAŽDÝ MĚSÍC TIPY A TÉMATA NA CVIČENÍ PRO PEDAGOGY

ZAPOJENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL DO PROJEKTU ŘEŠÍME INDIVIDUÁLNĚ


VZDĚLÁVACÍ WORKSHOPY

2 workshopy během školního roku
Kapacita workshopu je 30 osob
Skripta pro každého pedagoga
Vzdělávání proběhne v daném regionu vyškoleným odborníkem


KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ DÍTĚTE

Komplexní vyšetření dítěte je dobrovolná služba pro školku/školu a organizuje ji fyzioterapeut (vyšetření probíhá jednou za rok v období únor-duben, děti budou již v MŠ/ZŠ plně zapojené a nebudou mít strach z nových věcí a lidí).

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE

Informační schůzka pro rodiče proběhne na začátku školního roku nebo v přípravném týdnu během prázdnin
Slouží především k seznámení rodičů s projektem
Samotnou schůzku povede vyškolený odborník (na schůzce bude sdíleno krátké video MUDr. Chlupové a Mgr. Haklové)


FINANČNÍ NÁKLADY

CENA PRO MATEŘSKOU ŠKOLKU 10.000 KČ / WORKSHOP
CENA PRO MALOU ŠKOLKU JE 1.500 KČ / OSOBA (MAX. 4 PEDAGOGOVÉ VE ŠKOLCE)
CENA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU 20.000 KČ / WORKSHOP
INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE 2.000 KČ (VEDENÁ VYŠKOLENÝM ODBORNÍKEM)
KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ FYZIOTERAPEUTEM A ZPRACOVÁNÍ KARTY DÍTĚTE S NÁSLEDNÝM ODESLÁNÍM PŘÍMO RODIČŮM 500 KČ (HRADÍ RODIČE DÍTĚTE)

bottom of page