top of page

VÍTEJTE V DĚTSKÉ SKUPINĚ

LOKOMOCE TIŠNOV

Dětská skupina Lokomoce (dále užíváme i pracovní název „školka“) byla založena v září 2021 a je provozována v krásných prostorách dětské herny V Podpalubí. Naší prioritou je výchova ke zdravému životnímu stylu. Zdravá pohybová aktivita dává dítěti příležitost poznávat samo sebe, své tělo, své limity, ovlivňuje jeho emoce, snižuje psychické napětí a zvyšuje jeho imunitu. Dítěti je pohyb vlastní, každé dítě se rádo hýbe, ale musí mu být dána příležitost tuto potřebu poznat, rozvíjet, a hlavně mít z ní radost. A právě Lokomoce dětem tuto příležitost nabízí.

Děti jsou v naší dětské skupině vedeny koncepcí projektu Lokomoce. Na tomto projektu se podílí tým odborníků, kteří vnímají pohyb jako základ života a fyzického zdraví. Tento unikátní koncept propojující odbornost neurologie, fyzioterapie, pohybové terapie i psychologie, řeší dopad sedavého způsobu života na motorický, psychický i sociální vývoj dítěte.

V průběhu několika let se do projektu Lokomoce zapojilo již mnoho státních i soukromých školek po celé republice.

 

Naším hlavním cílem jsou zdravé, spokojené, samostatné a usměvavé děti, které mají kladný vztah k pohybu v jeho různých formách. Proto je právě pohyb prioritou našeho programu, ať už se jedná o každodenní cvičení, či volný pohyb venku za každého počasí. V interiéru školky se nachází unikátní herní prvek  Chachabox (třípatrový zasíťovaný labyrint), který je velkou motivací ke spontánnímu pohybu. Kromě pohybových aktivit dětem nabízíme i činnosti výtvarné, hudební, dramatické, preventivně logopedické, konstruktivní a námětové hry a ve spolupráci se ZuZu English také děti seznamujeme hravou formou s anglickým jazykem.

 

Chceme pro děti vytvářet příjemné a bezpečné prostředí, kam se budou těšit každý den. Díky malému kolektivu můžeme k dětem uplatňovat individuální přístup a zohledňovat tak do velké míry jejich přání a potřeby. Výchova a péče v naší dětské skupině doplňuje péči rodinnou, proto je pro nás spolupráce a komunikace s rodiči dětí velmi důležitá. Při výchově uplatňujeme princip laskavé důslednosti a dáváme dětem možnost volby. Zároveň je učíme dodržování společných pravidel a vyjasněných hranic, které jsou nezbytné pro pohodové fungování kolektivu.

 

Dětská skupina Lokomoce Tišnov je ojedinělým zařízením, které dětem poskytuje výjimečnou péči v podobě zdravých pohybových návyků a stereotypů. Jsme první dětskou skupinou tohoto druhu v ČR!

 

Kapacita dětské skupiny je 10 dětí ve věku 3-6 let, děti mladší 3 let přijímáme na zkrácenou docházku.

Otevírací doba je každý všední den od 7 do 16 hodin.

Vítejte
krab_edited.png

PRINCIPY LOKOMOCE V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Hlavní body projektu Lokomoce v praxi naší dětské skupiny:

 • Každodenní cvičení na boso (20 – 30 minut) pod vedením proškoleného pedagoga - překážkové dráhy, cvičení s pomůckami, zdravotní cviky, pohybové hry s pravidly.

 • Převlékání před cvičením - hygiena, volnost při pohybu, trénink koordinace a jemné motoriky.

 • Kineziologické vyšetření dítěte na začátku i na konci školního roku - rodiče i pedagogové dětské skupiny obdrží zdravotní kartu dítěte i s doporučenými cviky pro správný fyziologický vývoj dítěte.

 • Sledování tělesného vývoje dítěte v průběhu roku - pravidelná docházka fyzioterapeuta do školky.

 • Pravidelné vzdělávání pedagogů pod vedením odborných lektorů projektu Lokomoce – nabyté znalosti jsou pak využívány v každodenních pohybových aktivitách s dětmi.

VYBAVENÍ A ZÁZEMÍ

padla_edited.png
Principy
ponorka_edited.png
Vybaveni

NÁŠ TÝM

kulasova_2.jpg

Bc. Martina Kulašová

ředitelka dětské skupiny

Martina vystudovala Učitelství pro MŠ na Univerzitě Palackého v Olomouci a má dvanáctiletou praxi v MŠ Kamenačky v Brně. V této MŠ se také aktivně podílela na realizaci projektu Lokomoce. Při zaměstnání si dále rozšiřovala kvalifikaci na Akademii Alternativa v Olomouci, kde studovala obor Arteterapie a Tanečně-pohybová terapie. Je jí blízký přístup k dětem podle Marie Montessori, absolvovala i roční kurz Montessori pedagogiky v Praze. Velmi také souzní s myšlenkami projektu Lokomoce a je přesvědčená o tom, že zdravý a přirozený pohyb je pro děti v dnešní době zásadní a ovlivňuje všechny oblasti jejich života.

jakub_hovorka.png

Jakub Hovorka

trenér Lokomoce

Jakub je lektor a cvičitel projektu Lokomoce. Již několik let vede denní lekce cvičení v mateřských školách po celé republice. Studuje Fakultu sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jeho velkým koníčkem je basketbal, jemuž se věnuje jako hráč i trenér. Je příznivcem bosé chůze a otužování a skvělým hráčem (nejen) na ukulele.

monika.jpeg

Bc. Monika Hudečková

pečovatelka dětské skupiny

Monika má ke sportu a pohybu velmi blízko. I proto si pro své studium vybrala Fakultu Sportovních Studií na Masarykově Univerzitě v Brně. Je nadšenou hráčkou basketbalu. Zkušenosti s dětmi získala nejen jako dlouholetá oddílová vedoucí na dětském táboře, ale i jako maminka dvou báječných dětí. V současné době působí i jako lektorka pohybových kroužků Lokomoce pro děti.

martina_haklova.png

Mgr. Martina Haklová

fyzioterapeutka Lokomoce

Martina je hlavní fyzioterapeutkou projektu Lokomoce. Kromě svojí fyzioterapeutické praxe se aktivně podílí na zavedení projektu Lokomoce do mateřských škol. Martina odborně vyšetří každé dítě v dětské skupině, provádí dohled nad cvičením a spolu s ostatními lektory Lokomoce pravidelně školí pečovatelky dětské skupiny.

_DSC1012-Edit.jpg

Bc. Alena Geržová

pečovatelka dětské skupiny

Alena

_DSC0989-Edit.jpg

Hana Fajmonová

provozní pracovnice dětské skupiny

Martina je hlavní fyzioterapeutkou projektu Lokomoce. Kromě svojí fyzioterapeutické praxe se aktivně podílí na zavedení projektu Lokomoce do mateřských škol. Martina odborně vyšetří každé dítě v dětské skupině, provádí dohled nad cvičením a spolu s ostatními lektory Lokomoce pravidelně školí pečovatelky dětské skupiny.

tricko_edited.png
Tym

JAK SE PŘIHLÁSIT

Máte-li zájem přihlásit Vaše dítě do dětské skupiny Lokomoce, kontaktujte paní ředitelku telefonicky nebo e-mailem. V případě volného místa si domluvíte osobní schůzku, kde si budete moci prohlédnout prostory školky a paní ředitelka zodpoví Vaše případné dotazy. Je vhodné přijít i s dítětem, seznámí se tak s prostředím, dětmi i personálem školky.

Prihlaska
lod_edited.png

POPRVÉ VE ŠKOLCE

Začátek docházky do školky je pro dítě velkou změnou doprovázenou spoustou pocitů a zážitků, se kterými se musí vyrovnat. Naší snahou je uvést ho do nové etapy života co nejpřirozeněji a bez zbytečného stresu. V adaptačním období samozřejmě hraje velkou roli i přístup rodičů, proto zde pro Vás máme pár obecných doporučení, jak dítěti nástup do školky ulehčit.    

 • Voďte dítě do školky a vyzvedávejte je pokud možno ve stejný čas.

 • Loučení zbytečně neprotahujte, někdy může loučení představovat větší problém pro Vás než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte.

 • Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo.

 • Komunikujte s paní učitelkou, důvěřujte jí a buďte ve výchově pro své dítě partnery.

 • Buďte důslední a nenechte se vydírat prvním pláčem. Dítě se většinou po Vašem odchodu velmi rychle uklidní a zabaví s kamarády a hračkami.

 • Za problémy s přivykáním dítě v žádném případě netrestejte.

 • Neříkejte, že je Vám také smutno a že se Vám stýská. Když zvládnete své emoce Vy, dítě je zvládne také.

 

Co s sebou do školky:

 • batoh, láhev na pití (na ven), hrníček na pití (do školky)

 • pohodlné oblečení do vnitřních prostor školky

 • oblečení pro pobyt venku (přizpůsobte aktuálnímu počasí)

 • holínky a pláštěnku

 • bačkory (doporučujeme slipstop)

 • náhradní oblečení pro případ nehody (spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky apod.)

 • oblečení na cvičení - tričko s krátkým rukávem, kraťasy, příp. tepláky uložené v látkovém pytlíku

Poprve
kolo_edited.png

JAK TO U NÁS CHODÍ

Od 7.00 do 8.30 se děti postupně schází. V tuto dobu si volí činnosti dle svých potřeb a zájmů, zároveň jsou i vhodnou motivací zapojovány do skupinových a frontálních aktivit.

Po příchodu všech dětí se koná ranní přivítání v kruhu, děti mají možnost sdělit ostatním, jak se zrovna mají, sdílet své zážitky.

 

Od 9.00 do 9.30 probíhá pravidelné cvičení Lokomoce. Jedná se o zdravotní pohybovou aktivitu organizovanou zábavnou formou, kde děti trénují správné držení těla, zvyšují svoji zdatnost i obratnost, učí se koordinovat své pohyby, orientovat se v prostoru a celkově poznávat své tělo a jeho možnosti.

Po cvičení děti svačí. Učí se být co nejvíce samostatné – chystají si a odnáší nádobí, nalévají si pití, mažou si chleba.

Po svačině se děti převlékají a odchází ven. Venkovní činnosti plánujeme podle aktuálního počasí. Děti ale mají vždy dostatek času a prostoru pro volnou hru a můžou se dle libosti „vyběhat“.

 

Od 12.00 do 12.30 probíhá oběd. Děti opět vedeme k samostatnosti, učíme je správně používat příbor, odnášet špinavé nádobí, nalévat si pití.

Po obědě některé děti odchází domů, ostatní se převlékají do pyžámek a chystají se na odpočinek. Před spaním vždy čteme dětem pohádku. Děti, které již nemají potřebu odpoledního spánku, mohou po půlhodině vstávat a věnovat se tichým činnostem. Ve 14.30 pak vstávají všechny děti a postupně svačí.

 

Od 15.00 do 17.00 si rodiče mohou vyzvedávat své děti. V tento čas také probíhají skupinové aktivity preferované dětmi, případně s dětmi pracujeme i individuálně.

V případě příznivého počasí přesouváme co nejvíce aktivit ven, do přírody či na terasu budovy.

 

Organizace dne:

7.00 - 8.30 ..... příchod dětí, volná hra, řízené aktivity

8.30 - 9.00 ..... ranní kruh, volná hra, řízené aktivity

9.00 - 9.30 ..... pravidelné cvičení Lokomoce

9.30 - 10.00 ..... přesnídávka

10.00 - 12.00 ..... pobyt venku

12.00 - 12.30 ..... oběd

12.30 - 14.30 ..... odpolední odpočinek

14.30 - 15.00 ..... svačina

15.00 - 16.00 ..... postupný odchod dětí, volná hra, řízené aktivity

U nas
panna_edited.png

STRAVOVÁNÍ

Péče o zdraví dětí formou zdravějšího způsobu stravování je přirozenou součástí celé naší filozofie a postoje k životu. Jsme přesvědčeni o tom, že pestrá strava i příjemná atmosféra během stolování zásadním způsobem ovlivňuje zdraví dětí, pocit pohody i jejich vitalitu. Zajišťujeme dětem plnohodnotnou a vyváženou stravu, pitný režim přístupný po celý den je samozřejmostí. Děti mají možnost výběru v jídle i pití (namazané nebo nenamazané pečivo, výběr z několika druhů ovoce a zeleniny, výběr nápoje – voda, čaj, mléko) a jsou motivovány k ochutnávání. Obědy dovážíme z jídelny při SŠ a ZŠ Tišnov, svačiny s velkou porcí ovoce a zeleniny máme vlastní výroby. I při stolování podporujeme samostatnost dětí (chystání a odnášení nádobí, nalévání pití, jezení příborem - u mladších dětí lžící a vidličkou, u starších celým příborem).

Stravovani
musle_edited.png

ŠKOLNÉ

Nabízíme 3 varianty docházky, které se liší v počtu návštěv za týden.

5 denní docházka ..... 7400 Kč / měsíc

3 denní docházka ..... 5300 Kč / měsíc

2 denní docházka ..... 3800 Kč / měsíc

Uvedená cena školného je včetně stravy. Přednostně přijímáme děti s celotýdenní docházkou.

V případě volné kapacity je možný nástup i v průběhu školního roku.

Rodiče mohou v daňovém přiznání požádat o daňovou slevu za pobyt dítěte v dětské skupině.

Skolne
hvezda_edited.png
Galerie

FOTOGALERIE

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za odeslání!

Dětská skupina Lokomoce Tišnov

Květnická 1979, 666 01 Tišnov

Ředitelka dětské skupiny

Bc. Martina Kulašová

Email: detskaskupina@lokomoce.cz

Mobil: 733 436 872

Číslo účtu: 1036262031/6100

Zřizovatel

Lokomoce, z.s.

Slovanské náměstí 1468/12, 612 00 Brno - Královo pole

IČO: 03798721

ptak_edited.png
Kontakt_skolka
bottom of page